W zależności od wielkości zamówienia dostawy realizujemy jako przesyłki paczkowane - w przypadku zamówienia o wadze do 120 kg oraz przesyłki paletowe w przypadku łącznej wagi dla zamówienia przekraczającej 120 kg. Przy czym waga jednej paczki nie może przekraczać 30 kg. Przesyłki dostarczane są w ciągu 24 godzin. Paczki doręcza firma kurierska Geis natomiast przesyłki paletowe firma Pekaes.

Koszt wysyłki paczki o wadze do 30 kg wynosi 16 zł brutto. Koszt pobrania wynosi 4 zł brutto.
Wielokrotność 30 kg w paczce oznacza dodatkowe 16 zł brutto.

Darmowa przesyłka dla zamówienia jednorazowego powyżej 500 kg  

Koszt wysyłki przesyłki na palecie wynosi 128zł brutto. Koszt pobrania wynosi 20 zł brutto.

Dostawy realizowane są jedynie w dni robocze, z wyjątkiem sobót. W przypadku gdy terminem dostawy określonym w informacji o dostawie Zamówienia jest sobota, niedziela lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, dostawa będzie mieć miejsce w następnym dniu roboczym. Klient może sprawdzić status dostawy przy użyciu numeru przesyłki dostarczonego Klientowi w powiadomieniu o wysyłce.

Dokładne informacje o sposobie dostawy, kosztach dostawy i terminie dostawy zamówionych produktów są widoczne podczas procesu zamawiania i Klient ma możliwość zapoznania się z nimi przed złożeniem zamówienia.

ZWROTY

Klient będący Konsumentem może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie czternastu dni od dnia otrzymania zakupionego produktu bez podawania przyczyny. Do wykonania niniejszego uprawnienia wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie o jego wykonaniu przed upływem powyżej wskazanego terminu na adres Sprzedawcy wskazany w pkt. I.2 Regulaminu sklepu internetowego lub w inny dowolny sposób. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego produktu w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot może zostać wykonany wraz z wysłaniem oświadczenia albo w niezwłocznie w terminie późniejszym jednakże nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia od umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny sprzedaży wraz z kosztem dostawy – z zastrzeżeniem, że Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, jeśli Konsument wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę - przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Powyższe uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży nie obowiązuje w przypadkach o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.). UWAGA – jeśli zgodnie z ustawą o prawach konsumenta Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy należy go o tym poinformować (patrz art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 r.